Thuis

Opgroeien en opvoeden is niet altijd makkelijk. Zeker niet als uw kind vanwege een ontwikkelings- en/of gedragsproblematiek een extra groot appèl doet op uw geduld, aandacht en pedagogische vaardigheden. Ieder kind is uniek en elk kind heeft zijn eigen, unieke (ondersteunings)behoeften. Deze behoeften zijn niet altijd hetzelfde en kunnen in de loop van het groeiproces veranderen. Dit vraagt veel van u als ouder. Er kunnen situaties ontstaan waarbij ouder en/of kind  vastlopen. Op het moment dat je zelf niet meer de beweging naar voren kunt maken, kan het zinvol zijn om met iemand die buiten het gezin staat van gedachten te wisselen. Door met elkaar in gesprek te gaan kan er weer structuur komen in een wirwar van gedachten en gevoelens. Met een duidelijke hulpvraag en doel voor ogen, kunnen we samen een plan op maat maken. Een uniek kind, met een uniek systeem en een uniek plan. Dit plan gaan we samen uitvoeren om stapje voor stapje richting het gewenste doel te bewegen.

De begeleiding vindt plaats bij uw thuis. Soms zijn observaties op school en/of overleg met de leerkracht nodig. Mocht er een ondersteuningsvraag vanuit school komen dan kunnen we samen inventariseren wat eventuele begeleidingsmogelijkheden aldaar zijn. Samenwerken en afstemmen vormen de leidraad in het gehele begeleidingstraject.

Pedagogische begeleiding kan gericht zijn op:

  • stimuleren van de sociaal-emotionele ontwikkeling;
  • aanbrengen van een duidelijke structuur in de dagroutine;
  • psycho- educatie;
  • vergroten van de zelfstandigheid;
  • vergroten van de sociale vaardigheden;
  • praktisch pedagogische (opvoed)vragen (zoals o.a. eetproblemen, slaapproblemen, zindelijkheid);
  • in kaart brengen van spanningsopbouw en opstellen van een plan ter bevordering van spanningsafbouw.