School

Sinds de invoering van het passend onderwijs blijven kinderen met zorggedrag zo veel mogelijk op een reguliere school. Dit vraagt veel van leerkrachten. Niet alleen omdat steeds meer kinderen extra zorgbehoefte hebben, maar ook omdat elk kind en elke situatie uniek is. Ieder kind heeft een eigen aanpak nodig en ieder kind heeft recht op een aanpak die tot optimale ontwikkelingskansen leidt. De leerkracht kan deze extra zorg in een volle klas niet altijd optimaal bieden, hoe graag hij of zij dat ook zou willen.

TOF pedagogiek kan hierbij ondersteunen, waardoor er meer zicht komt op de mogelijkheden en beperkingen van de leerling en de wijze waarop hiermee omgegaan kan worden. Samen met ouders en leerkracht(en) stel ik een individueel begeleidingsplan op met daarin een concrete hulpvraag en concrete werkdoelen. In een individueel begeleidingstraject ga ik met het kind werken aan de gestelde doelen. Dit kan in de klas, maar ook tijdens individuele momenten buiten de klas.

TOF pedagogiek kan iets betekenen voor kinderen met o.a.:

  • sociaal-emotionele problemen;
  • ontwikkelingsproblematiek (bijv. ASS);
  • gedragsproblematiek (bijv. ADHD);
  • hechtingsproblematiek.

Naast de begeleiding van leerlingen in de klas kan ik ook met de leerkracht meedenken en advies bieden. Samen kunnen we zoeken naar de inzet van een specifieke aanpak waarbij het kind in de klas het best tot zijn recht komt.