Wat is FloorPlay?

FloorPlay is een praktische methode die gericht is op de ouder-kind interactie waarbij ouders leren hoe zij de sociaal-emotionele ontwikkeling van hun kind kunnen stimuleren. Binnen de FloorPlay draait het om de relatie die u met uw kind heeft. Een kind kan zich volledig ontwikkelen en ontplooien in verbinding met anderen, en met u als ouder op de eerste plaats. Bij FloorPlay ga je mee in de interesses van je kind en kom je meer en meer met je kind in contact. Niet alleen het kind groeit van deze momenten, maar ook u als ouder gaat weer genieten van het samen zijn en plezier maken met uw kind.

De methode is:

  • Laagdrempelig;
  • Preventief;
  • Kortdurend;
  • Ontwikkelingsgericht.

Binnen de FloorPlay wordt er vanuit gegaan dat ieder kind een uniek profiel heeft. Door dit profiel in kaart te brengen, kan hier in de sessies enerzijds rekening mee gehouden worden en anderzijds gebruik van worden gemaakt.

Er wordt gekeken naar biologische factoren: zoals o.a. de prikkelverwerking, motorische (on)mogelijkheden, emotionele regulatie, visus, karakter en eventuele diagnoses. Daarnaast wordt er gekeken naar het ontwikkelingsniveau van het kind; wat kan het kind al binnen een bepaald ontwikkelingsniveau? Is dit al voldoende ontwikkeld of is het nodig om dit sterker te maken?

Als laatste wordt gekeken naar de relatie van de ouder(s) met het kind; hoe is de communicatie, op welk niveau vindt dit plaats en op welke manier kan het beste worden aangesloten bij het kind?

Jij, als ouder, wordt gecoacht en aangemoedigd om deze technieken thuis en ook binnen dagelijkse situaties toe te passen.