Het traject

Hoe ziet een Floorplay traject er uit?

Tijdens de sessies FloorPlay wordt (met behulp van video opnames) geleerd het gedrag van uw kind beter te begrijpen. Er wordt gewerkt aan het herkennen van bepaalde signalen en hoe je hier als ouder het beste op kunt reageren. Dit stimuleert de ontwikkeling van het kind en draagt bij aan een positieve ouder-kind interactie. Er wordt gekeken waar het plezier zit, wat het spelniveau is en welke technieken worden toegepast of kunnen worden toegepast.

Een Floorplaytraject is altijd op maat. Het volledige Floorplaytraject bestaat uit:

  • Intake gesprek;
  • Feas opname, bespreking Feas & opstellen plan van aanpak;
  • Wekelijkse opname en live-coaching (+/- 60 minuten) + verslaglegging
  • Na 3 opnamesessies vindt er een evaluatiegesprek plaats;
  • Totaal van 5 of 10 opnames;
  • 2 of 3 evaluatiegesprekken;
  • Oefen opdrachten voor thuis.

De methode kan ook ingezet worden voor andere belangrijke personen uit het netwerk van het kind: verzorgers, begeleiders, leerkrachten, etc. Het is mogelijk de behandeling te verlengen wanneer de doelen nog niet voldoende behaald zijn en/of er nieuwe behandeldoelen zijn ontstaan.