FloorPlay

Hebt u het idee dat uw kind anders reageert dan leeftijdgenootjes? Of krijgt u als ouder moeilijk contact met uw kind? Dit zijn enkele voorbeelden waarbij FloorPlay wellicht hulp kan bieden voor u en uw kind.

FloorPlay is een methode waarin je als ouder(s) gecoacht wordt om het jonge kind spelenderwijs te stimuleren tot interactie. Met FloorPlay kom je dichter bij de leefwereld van je kind, wat de relatie  tussen jullie versterkt. Kinderen groeien van die momenten en als ouder geniet je bewuster van het samenzijn met je kind. Bovendien leert je kind het meest door wat jij doet, hoe je mimiek is, hoe je stem klinkt en hoe je je gedraagt.

Als je kind plezier heeft om met jou in interactie te zijn, om samen te spelen en samen lol te hebben, werkt dat op verschillende ontwikkelingsgebieden door.

De methode is gebaseerd op twee beroemde modellen: Floortime, het gedachtegoed van Stanley Greenspan, zoals hij dat heeft geformuleerd in zijn DIR/Floortime-model, en het PLAY-project van Rick Solomon, een succesvol programma in de VS waarbij ouders worden getraind in de intensieve (spel)begeleiding van hun kinderen.