Home

Welkom op mijn site!

Mijn naam is Nicole Liebregts.

Ik ben een trotse moeder van twee jonge kinderen (Sep en Roos). In mijn rol van moeder ervaar ik dagelijks hoe uitdagend en kwetsbaar het ouderschap kan zijn.

Na mijn opleiding  kinder-en jeugdpsychologie ben ik gaan werken in de jeugdzorg op een multidisciplinair kinderdagcentrum  voor jonge kinderen. Als jeugdzorgwerker heb ik mogen werken met kinderen met uiteenlopende ontwikkelings- en gedragsproblematieken, maar ook met ouders en andere belangrijke personen uit het netwerk van het kind.

In 2015 ben ik gestart met de opleiding tot Floorplay specialist. Floorplay is een praktische methode die gericht is op de ouder-kind interactie, waarbij ouders leren hoe zij middels speelse interactie de sociaal emotionele ontwikkeling van hun kind kunnen stimuleren. Ik ben erg enthousiast geraakt over deze methode en heb reeds mogen ervaren dat er prachtige resultaten mee behaald worden.

Mijn passie ligt in het directe contact met het kind (en zijn systeem). Ik ben ervan overtuigd dat ieder kind beschikt over unieke kwaliteiten en talenten. Ieder kind is echter ook kwetsbaar en verschillende factoren kunnen ervoor zorgen dat deze kwaliteiten minder goed tot hun recht komen. In mijn visie kan een kind stralen en tot ontwikkeling komen, als het in zijn kracht gezet wordt. Ook het systeem (de belangrijkste personen om het kind heen) hebben een onmisbare rol in deze ontwikkeling en groei van het kind. Zij vormen de voeding die het kind nodig heeft om te kunnen groeien en bloeien.

Na een dienstverband van 13 jaar bij dezelfde grote jeugdzorgaanbieder is het tijd om mijn hart te volgen.  Met de oprichting van TOF pedagogiek heb ik de ruimte om mezelf verder te ontwikkelen en bezig te zijn met dat wat me het meeste raakt, uitdaagt en voldoening geeft; het werken met ouder(s) en kind om samen tot een optimale ontwikkeling te komen.

Gezinnen die mijn hulp inroepen kunnen verwachten dat er met respect, betrokkenheid en transparantie naar ze geluisterd en met ze (samen)gewerkt wordt. Samen met u wil ik denken in oplossingen en niet in problemen.

Ik wijs u niet de weg, maar ga samen met u op zoek naar de best passende weg.

Om de kwaliteit van de zorg te waarborgen blijf ik actuele ontwikkelingen kritisch volgen en neem ik deel aan bijscholing en intervisiegroepen. Daarnaast sta ik geregistreerd in het SKJ register en ben aangesloten bij beroepsvereniging BPSW.

Lid van: